Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі
Повернутися до списку

Соціальна підтримка сімей фізичних-осіб підприємців з дітьми в період карантину.

22.05.2020

https://www.legalaid.gov.ua/novyny/sotsialna-pidtrymka-simej-fizychnyh-osib-pidpryyemtsiv-z-ditmy-v-period-karantynu/

15.05.2020

Соціальна підтримка сімей фізичних-осіб підприємців з дітьми в період карантину

Рішенням Уряду запроваджено виплату допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям, які належать до першої і другої групи платників єдиного податку та сплачували єдиний соціальний внесок, на період карантину та на один місяць після дати його відміни. Такою допомогою може скористатися близько 300 тисяч сімей. Вона надаватиметься на кожну дитину до 10-річного віку у розмірі прожиткового мінімуму. Детально про постанову Кабінету Міністрів України від 22 квітня № 329 «Деякі питання соціальної підтримки сімей з дітьми» розповідає директор Стрийського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги Марія Николаїшин.

 

Кому з ФОПів призначається і виплачується допомога на дітей відповідно до постанови КМУ № 329?

Така допомога на дітей до досягнення ними 10 річного віку призначається і виплачується фізичним особам-підприємцям, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до першої та другої груп платників єдиного податку. Звертаю увагу, що обов’язковою вимогою також є наявність сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за усі місяці 2019 року або ж протягом усіх місяців 2019 року після державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Чи лише громадяни України мають право на такий вид допомоги?

Таку допомогу на дітей можуть отримувати не лише громадяни України, але й іноземці та особи без громадянства, за умови, що вони  постійно проживають в Україні.

 

 Ким призначається та виплачується ця допомога?

Призначення і виплата цього виду допомоги на дітей здійснюється органами соціального захисту населення, які є структурними підрозділами районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, а також виконавчих органів місцевих рад. Цікаво, що заявник, маючи вибір, може звернутися за цією допомогою до  органів соціального захисту населення за зареєстрованим місцем проживання або ж за місцем свого проживання.

А чи можна отримати допомогу двічі, подавши документи до органу соціального захисту як за місцем реєстрації проживання, так і за місцем проживання?

Схитрувати тут не вдасться, оскільки допомога на дітей за місцем проживання призначається заявникові за умови неотримання ним зазначеної допомоги за зареєстрованим місцем проживання. Органи соціального захисту населення, використовуючи інформаційні системи, здійснюють перевірку відомостей щодо неотримання заявником такої допомоги.

Чи призначається допомога на усіх дітей заявника?

Допомога заявникові призначається  на кожну дитину до досягнення нею десятирічного віку (включно).

Чи кожен з батьків дитини, якщо вони є фізичними особами–підприємцями, зможе отримати цю допомогу?

Ні. Обоє батьків одночасно не зможуть її отримати. У пункті шостому Порядку виплати допомоги на дітей фізичним особам-підприємцям передбачена виплата лише одному з батьків (опікуну).

У якому розмірі та яким чином виплачуватиметься така допомога?

Ця допомога виплачуватиметься у розмірі прожиткового мінімуму, встановленого для дітей відповідних вікових груп станом на 1 січня 2020 року, а саме:

  • для дітей віком до 6 років – 1779 гривень,
  • для дітей віком від 6 до 10 років – 2218 гривень.

Якщо дитина, на яку виплачується ця допомога, досягла шестирічного віку, тоді розмір допомоги переглядатиметься. Причому, враховуватиметься      відповідний розмір прожиткового мінімуму з наступного місяця. Звертаю увагу, що виплата здійснюватиметься щомісяця за повний місяць. Призначатиметься вона з місяця звернення і виплачуватиметься через установи уповноважених банків.

Які документи надає заявник для призначення цієї допомоги?

Для призначення допомоги на дітей заявник подає або надсилає органу соціального захисту населення заяву відповідного зразка у паперовій або ж електронній формі, зазначаючи рахунок в установі уповноваженого банку. До заяви додає необхідні документи/відомості.

У паперовій формі заявник подає такі документи:

  • копії свідоцтв про народження дітей віком до 10 років;
  • довідку з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7);
  • копію документа, що підтверджує право на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства);

копію рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міськ     ої ради, сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (за умови здійснення опіки над дитиною).

Звертаю увагу, що оформити виплату можна також онлайн: на е-сервісі сайту Міністерства соціальної політики, де уже є активний лінк «Допомога на дітей ФОП» https://dopomoga2fop.ioc.gov.ua/ , чи за допомогою додатку «Дія» (     https://diia.gov.ua/services/dopomoga-na-ditej-dlya-fop В електронній формі заявник подає фотокопії вище зазначених документів. Відомості в електронному вигляді без надання фотокопій документів, а саме: з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7) та інформації про підтвердження права на постійне проживання в Україні (для іноземця та особи без громадянства) надаються через інформаційні системи Мінсоцполітики або інтегровані з ними інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з дотриманням вимог Законів України  після введення в експлуатацію відповідних технічних та програмних засобів. Наголошую, що на заяву та документи/відомості, які подаються в електронній формі, накладається кваліфікований електронний підпис заявника. Відомості про прізвище, ім’я та по батькові заявника, його реєстраційний номер платника податків та реквізити документів, що посвідчують особу, отримуються з кваліфікованого сертифіката електронного підпису.

Чи може заявник–мешканець об’єднаної територіальної громади подавати документи до відповідної місцевої ради цієї ОТГ?

У разі утворення об’єднаної територіальної громади заявник може подавати усі необхідні документи уповноваженим особам, що визначені виконавчими органами місцевої ради об’єднаної територіальної громади, які потім передаватимуться відповідним органам соціального захисту населення для призначення цієї допомоги. Окрім того, у сільській місцевості прийняття заяв з необхідними документами для призначення допомоги на дітей і передачу їх відповідним органам соціального захисту населення здійснюватимуть особи, уповноважені виконавчими комітетами сільських і селищних рад.

Скільки часу розглядатиметься питання про призначення допомоги?

Заява разом з усіма необхідними документами вивчатиметься органом соціального захисту населення протягом трьох робочих днів з дня отримання цих документів. При чому, перевірка належності фізичної особи-підприємця до першої або другої групи платників єдиного податку проводитиметься з використанням даних з Реєстру платників єдиного податку. Важливо, що про призначення цієї допомоги чи про відмову в її призначенні орган соціального захисту населення видаватиме чи надсилатиме заявникові письмове повідомлення, у тому числі в електронній формі (у разі подання заяви та документів в електронній формі).  У ньому, зокрема,  повинна бути зазначена причина відмови та порядок оскарження такого рішення.

Які наслідки можуть бути у разі неподання заявником усіх необхідних документів?

Якщо до заяви, поданої у паперовій формі, не додані всі необхідні документи, орган соціального захисту населення повідомляє заявника, які документи повинні бути ще додані. Якщо зазначені документи будуть подані не пізніше ніж протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги на дітей, тоді допомога призначається з місяця звернення.

За яких умов та коли припинятиметься виплата допомоги?

Виплата цього виду допомоги припинятиметься у разі смерті отримувача, а також на підставі пропозицій, поданих центром соціальних служб, служби у справах дітей або уповноваженої особи, визначеної виконавчим органом місцевої ради об’єднаної територіальної громади за умови:

  • позбавлення отримувача батьківських прав;
  • відібрання дитини в отримувача без позбавлення батьківських прав;
  • тимчасового влаштування дитини на повне державне утримання;
  • перебування отримувача під вартою на час слідства, у місцях позбавлення волі, за рішенням суду, розшуку отримувача органами Національної поліції;
  • смерті дитини.

Така виплата припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому виникли зазначені обставини. Зазначаю, що орган соціального захисту населення, який призначив допомогу, приймає з цього приводу відповідне рішення. Отримувач цієї допомоги у разі виникнення обставин, які призвели до припинення виплати допомоги, зобов’язаний протягом трьох робочих днів повідомити про це орган соціального захисту населення.

Чи призначається ця допомога на дітей, на яких виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”?

Ні. За умови, коли виплачується компенсація послуги “муніципальна няня”, така допомога на дітей не призначається. Разом з тим, отримання заявником інших видів допомоги не впливає на призначення та виплату цього виду допомоги на дітей.

Чи продовжиться виплата допомоги, якщо заявник змінив місце проживання?

Коли заявник змінив місце проживання, виплата її продовжується органом соціального захисту населення за новим місцем проживання. Причому, враховується      дата звернення – така допомога виплачується з місяця звернення до органу соціального захисту населення за новим місцем проживання.

Хто покриватиме витрати на цей вид державної соціальної виплати?

Покриття витрат на виплату допомоги на дітей здійснюватиметься за рахунок коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 та її наслідками, які будуть виділені Міністерству соціальної політики.

 

Отримати юридичну консультацію або роз’яснення з правових питань можна:

– за безкоштовним телефоном системи БПД 0 800-213-103

– у месенджері Фейсбук-сторінки: https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– у публічному чаті Телеграм-каналу «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaidchat

– у приватному чаті системи БПД у Телеграм http://legalaid.gov.ua/telegram.html

– у приватному чаті системи БПД у Вайбер http://legalaid.gov.ua/viber.html

– написавши на електронну пошту центру з надання БВПД (адреси можна дізнатися за посиланням https://www.legalaid.gov.ua/  )

Система БПД інформує громадян про їхні права та механізм їх захисту через:

– офіційний сайт системи БПД https://www.legalaid.gov.ua/

– Фейсбук-сторінку системи БПД https://www.facebook.com/Centre.4.Legal.Aid/

– Телеграм-канал «Безоплатна правова допомога» https://t.me/ualegalaid

– Інстаграм-сторінку системи БПД https://www.instagram.com/ualegalaid/?hl=uk

– правничу вікіпедію WikiLegalAid – https://wiki.legalaid.gov.ua

 

Найближчий місцевий центр з надання безоплатної вторинної допомоги/

бюро правової допомоги:

відділ «Вовчанське бюро правової допомоги»

Харківського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

Діяльність бюро правової допомоги поширюється на територію Вовчанського району Харківської області

 

Місцезнаходження бюро: вул. Торгова буд. 2,

м. Вовчанськ, Харківська область, 62504

Телефони бюро:

(05741) 4-23-31

 

е-mail:  vovchanske@legalaid.kh.ua

2024 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше