Людям із порушенням зору
Побудовано на платформі

E-data витрати

Перелік транзакцій

Старосалтівська селищна рада🔗 264843793
Одержувач
ФОП Грабар Олександр Миколайович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;за акумуляторнi батареї та запаснi частини для легкового автомобiля ВАЗ xxxx;дог.№81 вiд 28.08.xxxxр.,вид.накл. №1 вiд 28.08.23р.п.п.; без ПДВ
25.09.2023
10 830 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264838753
Одержувач
ВАОМС "Асоцiацiя мiст України"
Призначення платежу
0117680;2800;опл.за членськi внески за 2023р. Асоцiацiя мiст України ;угода № 772 вiд 14.08.2023р.,акт до угоди про сплату членс.внескiв №1вiд 15.08.23р.п.п.; безПДВ
25.09.2023
7 400 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264829652
Одержувач
ТОВ"БломIнфо-Юкрейн"
Призначення платежу
0110150;2240;послуги з розмiщ.на комп'ют.ресурсах ПТК,ГIПЦ,ТГ,забезп.обробки геоданих забезпечен.доступу публiч.част.бази надан.консульт.корист. веден.оброб.iнформ.забезпеч.iнформац.безпеки,копiювання адмiнiстрування та забезпечення регламен.доступу користувачем до баз данних залипень 2023 року;дог.№БIЮ-ТГ/017 вiд 13.07.2023р.,акт над.послуг №17-01/2023вiд 22.08.23р.п.п.;ПДВ-530,00
25.09.2023
3 180 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264827540
Одержувач
ФОП Грiнченко Дмитро Євгенович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;оплата за запаснi частини,рiдину омивача та мастильнi засоби для легкового автомобiля ;дог.№83 вiд 29.08.xxxxр.,вид.накл. №1 вiд 29.08.23р.п.п.; без ПДВ
25.09.2023
4 380 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264819888
Одержувач
ФОП Штефюк Марiя Iванiвна
Призначення платежу
xxxx;xxxx; оплата за ноутбуки ;дог.№86 вiд 01.09.xxxxр.,вид.накл. №РН-xxxx вiд 05.09.23р.п.п.;без ПДВ.
25.09.2023
51 320 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264818804
Одержувач
ТОВ "Земтехстандарт"
Призначення платежу
0117130;2240;за виготовлення картографiчного матерiалу, що стосується Старосалтiвської ОТГ;дог.№1531 вiд 29.06.2023р.,№1 акт вiд 05.09.23р.п.п.;без ПДВ
25.09.2023
97 550 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264819300
Одержувач
ФОП Чумаченко Андрiй Васильович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;послуги по комплексу дiй та заходiв по проведенню юридичного аудиту;дог.№36 вiд 02.06.xxxxр.,акт№1 вiд 04.09.23р.п.п.; без ПДВ
25.09.2023
13 000 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264816275
Одержувач
ФОП Сукачов Микола Олександрович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;оплата за господарчi товари ;дог.№82 вiд 28.08.xxxxр.,вид.накл. №1 вiд 29.08.23р.п.ч.; без ПДВ
25.09.2023
2 720 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264817413
Одержувач
ФОП Мягкоголов Олександр Вiкторович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;послуги консультування з питань здiйснення публiчних закупiвель ;дог.№92 вiд 18.09.xxxxр.,акт №1 вiд 21.09.23р.п.п.;без ПДВ.
25.09.2023
49 500 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264815206
Одержувач
ФОП Сукачов Микола Олександрович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;оплата за замки ;дог.№82 вiд 28.08.xxxxр.,вид.накл. №1 вiд 29.08.23р.п.п.; без ПДВ
25.09.2023
180 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264812445
Одержувач
ФОП Храпко Марина Дмитрiвна
Призначення платежу
xxxx;xxxx;оплата за ноутбук i багатофункцiональний пристрiй ;дог.№93 вiд 21.09.xxxxр.,вид.накл. №РН-ЧВxxxx вiд 21.09.23р.п.п.;без ПДВ.
25.09.2023
37 659 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264798005
Одержувач
ФОП Сукачов Микола Олександрович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;оплата за господарчi товари ;дог.№87 вiд 01.09.xxxxр.,вид.накл. №1 вiд 04.09.23р.п.п.; без ПДВ
25.09.2023
1 055 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264782793
Одержувач
ТОВ"БломIнфо-Юкрейн"
Призначення платежу
0110150;2240;послуги з розмiщ.на комп'ют.ресурсах ПТК,ГIПЦ,ТГ,забезп.обробки геоданих, доступу публiч.част.бази,надан.консульт.користувачем,веден.оброб.iнформацiй,забезпеч.iнформац.безпеки,копiювання адмiнiстрування та забезпечення регламен.доступу користувачем, до баз данних за серпень 2023 року;дог.№БIЮ-ТГ/017 вiд 13.07.2023р.,акт над.послуг №17-02/2023вiд 22.08.23р.п.п.;ПДВ-530,00
25.09.2023
3 180 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264784077
Одержувач
ФОП Сливка Сергiй Петрович
Призначення платежу
xxxx;xxxx;послуги з поклейки банера;дог.№89 вiд 04.09.xxxxр.,акт №1 вiд 06.09.xxxxр.п.п.;без ПДВ.
25.09.2023
2 300 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264784646
Одержувач
ФОП Омельченко В'ячеслав Вiкторович
Призначення платежу
xxxx;xxxx; оплата за автогуму ;дог.№xxxx вiд 18.09.xxxxр.,вид.накл. №76 вiд 19.09.23р.п.п.;без ПДВ.
25.09.2023
23 500 UAH
Відділ соціального захисту населення🔗 264829999
Одержувач
ФОП Штефюк Марiя Iванiвна
Призначення платежу
0810160;3110; оплата за Портативний комп'ютер Ноутбук Lenovo V15 G2 ITL (82KB003LRA); згiдно дог.№4 вiд 17.08.2023р., накл. №РН-000080 вiд 17.08.2023р.; Без ПДВ
25.09.2023
25 660 UAH
Відділ соціального захисту населення🔗 264852149
Одержувач
ФОП Тунiк Iрина Сергiївна
Призначення платежу
0810160;2210; оплата за картридж першого циклу вiдновлення Canon 725 ; договiр №5 вiд 12.09.2023р, накладна №161 вiд 12.09.2023р.;без ПДВ
25.09.2023
1 180 UAH
Відділ освіти, молоді та спорту🔗 264667694
Одержувач
ТОВ "Новi знання"
Призначення платежу
0611021;2240;Оплата за поспуги и з надання пакетiв оновл.та адмiнiструв.(обслугов.)програм.комплексу «КУРС» для викорис.в закладах загальноїсередньої освiти;згiдно договору №26571вiд 08.09.23р.,акт здачi-прийн.робiт№1 вiд 14.09.23р.п.п.;без ПДВ
22.09.2023
5 800 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264676143
Одержувач
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу
0110150;2111; Вiдпускнi за вересень м-ць 2023р.
22.09.2023
32 300.15 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264665729
Одержувач
ГУДПС у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0110150,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. вiдпускнi за вересень м-ць 2023р.Код 71010000 (101 0110150,2120,Сплата єдин.соц. внес.нарах. вiдпускнi за вересень м-ць 2023р.Код 71010000)
22.09.2023
8 491.71 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264656278
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0110150,2111,Вiйськовий збiр вiдпускнi за вересень м-ць 2023р. (101 0110150,2111,Вiйськовий збiр вiдпускнi за вересень м-ць 2023р.)
22.09.2023
484.5 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264695352
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0110150,2111,Податок з доходiв з фiз.осiб вiдпускнi за вересень м-ць 2023року. (101 0110150,2111,Податок з доходiв з фiз.осiб вiдпускнi за вересень м-ць 2023року.)
22.09.2023
5 814.03 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264605765
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0113210,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати СКР за перiод з 01 вересня 2023р. по 21 вересня 2023р. (101 0113210,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати СКР за перiод з 01 вересня м-ця 2023р. по 21 вересня м-ця 2023р.)
21.09.2023
2 430.4 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264600484
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0113210,2111Податок на доход з фiз осiб iз з-ти СКР за перiод з 01 вересня м-ця 2023 р. по 21 вересня м-ця 2023р. (101 0113210,2111,Податок на доход з фiз осiб iз з-ти СКР за перiод з 01 вересня м-ця 2023 р. по 21 вересня м-ця 2023р.)
21.09.2023
29 166.04 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264603998
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0113210,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати громадськi роботи за перiод з 01 вересня 2023р. по 21 вересня 2023р. (101 0113210,2111,Вiйськовий збiр iз заробiтної плати громадськi роботи за перiод з 01 вересня м-ця 2023р. по 21 вересня м-ця 2023р.)
21.09.2023
862.4 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264566662
Одержувач
ГУДПС у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0113210,2120,Сплата єдин.соц.внеску нарах.на зар. плату громадськi роботи за перiод з1вересня м-ця 23р.по 21 вересня 23р.код 71010000 (101 0113210,2120,Сплата єдиного соц. внеска нарах.на заробiтну плату громадськi роботи за перiод з 01 вересня м-ця 2023р.по 21 вересня м-ця 2023р.Код 71010000)
21.09.2023
12 649.01 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264567512
Одержувач
ГУДКСУ у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0113210,2111,податок з доходiв з фiзичних осiб заробiтна плата громадськi роботи за перiод з 01 вересня 2023р.по 21 вересня 2023р. (101 0113210,2111,Податок на доход з фiз осiб iз з-ти громадськi роботи за перiод з 01 вересня м-ця 2023 р. по 21 вересня м-ця 2023р.)
21.09.2023
10 349.24 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264562619
Одержувач
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу
0113210;2111;Заробiтна плата за СКР за перiод з 01 вересня м-ця 2023 року по 21 вересня м-ця 2023року.
21.09.2023
130 436.53 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264558674
Одержувач
ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу
0113210;2111;Заробiтна плата за громад.роботи за перiод з 01 вересня по 22 вересня м-ця 2023року.
21.09.2023
46 283.93 UAH
Старосалтівська селищна рада🔗 264552232
Одержувач
ГУДПС у Харкiвськiй областi
Призначення платежу
*;101;04399068;11010100;101 0110150,2120,Сплата єдин.соц.внеску нарах.на заробiтну плату СКРза перiод з 01вересня м-ця 2023р.по 21 вересня 2023р.код 710Код 71010000 (101 0113210,2120,Сплата єдиного соц. внеска нарах.на заробiтну плату СКР за перiод з 01 вересня м-ця 2023р.по 21 вересня м-ця 2023р.Код 71010000)
21.09.2023
35 647.21 UAH
2023 © Усі права захищено
Слідкуйте за новинами
Побудовано на платформі

Для забезпечення зручності у користуванні цим сайтом деякі сервіси використовують технологічні особливості, а саме - cookie. Таке функціональне рішення дозволить вам не вводити одну і ту ж інформацію кожен раз, коли ви повертаєтесь на цю сторінку, або переходите з однієї сторінки на іншу тощо. Залишаючись, ви даєте згоду на використання cookie.  Докладніше